Klinik

Eneste virtuelle løsning med klinisk dokumentation

DigiCorpus udvikler digitale hjælpemidler, som øger kvalitet af træning i både Træningssal (Center Trainer) og i borgers eget hjem (Home Trainer). Dette muliggør en mere effektiv brug af personale resourcer.

 

Øvelser

Vores løsninger indeholder mere end 250 øvelser indenfor træningsområderne:

 • Aktivitetsøvelser
 • Knæøvelser
 • Rygøvelser
 • Skulderøvelser
 • Kredsløbstræning

 

Fordele - øget sundhed og forbedret økonomi

Fordel for klient - Klienten kan udføre øvelser i eget hjem eller i træningscenter eller aktivitetscenter med direkte feedback på skærmen – både under udførelse og efter udførelse øvelser. Det giver optimal selvmonitorering.

Fordel for fysioterapeut - Terapeuten vil i endnu højere grad kunne tilbyde klienterne individeulle ydelser. Nogle klienter kan og foretrækker at træne i eget hjem. Herved frigøres personalemæssige ressourcer, som kan anvendes til andre klienter.

Fordel for kommune eller forsikringsselskab - Kommune eller forsikringsselskab kan opnå store økonomiske effekter. DigiCorpus løsninger forbedrer både kvalitet og kvantitet af træning. Samtidig kan behandlingstilbud målrettes borgeres behov og livssituation. Transportudgifter kan reduceres og behandlingsforløb kan forkortes, hvis borger/patient motiveres til at træne med anbefalet frekvens og øget kvalitet. Syge/dagpenge udbetalinger kan optimeres via kortere behandlingsforløb.

Dermed er perspektiverne for vores løsninger vidtrækkende. Erhvervsaktive borgere og patienter kan tilbydes fleksibel genoptræning, der øger muligheden for at kunne passe job.

 
Klinisk Evidens

For at leve op til høje kliniske standarder har DigiCorpus gennemført et pilotstudie i samarbejde med Københavns Universitet, der peger på at hjemmetræning med DigiCorpus Home Trainer, er et godt supplement til holdtræning

 

Vi hjælper med udarbejdelse af Business Case

Vi hjælper med at udarbejde konkrete business cases til jeres kommune eller region. Det er muligt at arrangere afprøvning af vores løsninger og gennemgang af fordele. Venligst kontakt os på:

 

 

 

Forbedrer økonomi

DigiCorpus' løsninger forbedrer af klinikkens indtægtsgrundlag - f.eks. som følge af at klinikken kan betjene flere klienter ad gangen med samme eller færre ressourcer. 

Borgere og patienter i tyndt befolkede områder, hvor transport til og fra træningscenter kan være en udfordring, vil få mulighed for at træne korrekt i eget hjem ved hjælp af DigiCorpus feedback og selvmonitorering - og træningen monitoreres af fagpersonale.

Co-Creation

Vi modtager kunders og brugeres input og sparring løbende på møder samt via Erfa-Grupper. Ansvar for udvikling og innovation er altid vores. Men vores kunders input indarbejdes løbende.

Sektor overgange

Vores løsninger understøtter for overgange mellem de primære og sekundære sektor og fra offentlig behandling til behandling i den private sektor, gennem dokumenterer indsatsen, uddannelse progression og smerte niveau i rehabiliteringsprocessen.

Slutresultatet er mere sammenhængende og velkoordinerede processer.

Kontakt

 • Digicorpus ApS
 • Fruebjergvej 3
 • 2100 København Ø
 •  
 • Mail: cls@digicorpus.dk
 • Tel: +45 2260 0010
 •  
 • CVR: 34488894

Copyright © 2018 by DigiCorpus ApS