Corporate Health

Øget sundhed for medarbejdere - fordel for både CSR og økonomi

Ansatte som udfører fysisk krævende opgaver (løft, træk osv.) kan drage nytte af bl.a. ryg og skulder træning.

I mens medarbejdere med mere stillesiddende opgaver, har glæde af f.eks. rygtræning- og kredsløbstræning, for at mindske risikoen for ryg- og kredsløbsproblematikker.

 

Fordele

For virksomheden - Sundere ansatte giver færre sygedage og en optimering af den sundhedsrettede del af CSR politikken.

Fordel for medarbejderen - Forbedring af egen sundhed, nedsat skadesrisiko og generel forbedring af fysisk velvære. Fysiske små-skavanker tages i opløbet inden der udvikles egentlige problematikker.

 

Standard- og individuelle programmer 

Med løsninger fra DigiCorpus kan medarbejdere få skræddersyede træningsprogrammer. Øvelser udføres med støtte fra DigiCorpus Feedback, som fejlretter brugerens træning. Korrekt udført træning forebygger og mindsker arbejdsrelaterede skader og følgende sygefravær.

Systemerne kan automatisk monitorere og sikre at der trænes med rette kvalitet og træningsfrekvens. De indbyggede tests kan øge medarbejderes motivation og dermed forbedre træningsresultater over tid.

 

Kontakt os for afprøvning og Business Case

Vi hjælper med at udarbejde konkrete business cases og det er muligt at arrangere afprøvning af vores løsninger og gennemgang af fordele. Venligst kontakt os på:

 

Sundhed og økonomi

Vores løsninger optimerer rehabiliterings- og genoptræningsforløb og understøtter forebyggende træning for kronikere. Compliance og kvalitet i træning øges via de målrettede feedback systemer.

Vores systemer opdateres løbende med nye øvelser og funktionalitet.

 

Klinisk evidens

Med en ambition om at leve op til høje kliniske standarder gennemfører DigiCorpus løbende analyser og indsamler data der dokumenterer evidens og effekt.

Kontakt

  • Digicorpus ApS
  • Fruebjergvej 3
  • 2100 København Ø
  •  
  • Mail: cls@digicorpus.dk
  • Tel: +45 2260 0010
  •  
  • CVR: 34488894

Copyright © 2018 by DigiCorpus ApS