DigiCorpus Home Trainer

Nem skuldertaske - vejer blot 3,3 kg - Nu er det blevet nemt at sikre brugere træning med feedback i eget hjem.

DigiCorpus Home Trainer består af taske med mini computer, kamera samt kabler (med internetmodem) til at tilslutte til brugerens eget TV.

Det unikke feedback system er udviklet i tæt samarbejde med ergo- og fysioterapeuter. Brugeren får øjeblikkelig feedback, der nøje svarer til feedback fra en rigtig terapeut. DigiCorpus Home Trainer giver øjeblikkelig feedback både under og efter udførelse af en øvelse.

Installation og opsætning er gjort enkel via indlagt instruktion.

Kom-hurtigt-i-gang-instruktion

Øvelser - DigiCorpus Home Trainer indeholder mere end 250 øvelser indenfor træningsområderne:

 • Aktivitetsøvelser
 • Knæøvelser
 • Rygøvelser
 • Skulderøvelser
 • Kredsløbstræning

Optimal Selvmonitorering - efter udførelse af hver enkelt øvelse, får borgeren opsummering af tre mest relevante fokusområder, som giver mulighed for målrettet at forbedre udførelse af øvelserne.

Træningsprogrammer følger med - Via modulet DigiCorpus Dashboard er det både muligt at monitorere brugerens træning samt at udarbejde træningsprogrammer til Home Trainer.

Mobildækning - DigiCorpus Home Trainer er i trådløs kontakt (via internetmodem) med vore servere, som er placeret i safe haven.

Kontakt - Business Case - Store økonomiske effekter kan opnås. DigiCorpus løsninger forbedrer både kvalitet og kvantitet af træning. Samtidig kan behandlingstilbud målrettes behov og livssituation.

Vi hjælper med at udarbejde konkrete business cases og at arrangere afprøvning af vores løsninger og gennemgang af fordele. Venligst kontakt os på:

 

 

 

Overblik

VAS registrering

VAS/NRS - Efter udførelse af en øvelse registreres oplevet smerte på VAS/NRS skala. Denne og øvrig træningsinformation er tilgængelig via DigiCorpus Dashboard.

For medarbejder

Terapeut får redskaber der muliggør at patienter og borgere kan visiteres efter behov. Nogle borgere kan (og foretrækker) træning i eget hjem. Herved frigøres personalemæssige ressourcer, som kan anvendes til borgere med særlige behov.

 

For bruger

Brugeren kan udføre øvelser i eget hjem samt i træningscenter eller aktivitetscenter med direkte feedback på skærmen – både under udførelse og efter udførelse øvelser. Det giver optimal selvmonitorering

Kontakt

 • Digicorpus ApS
 • Fruebjergvej 3
 • 2100 København Ø
 •  
 • Mail: cls@digicorpus.dk
 • Tel: +45 2260 0010
 •  
 • CVR: 34488894

Copyright © 2018 by DigiCorpus ApS