Personlig Brug

Træn i dit eget hjem - når det passer dig.

DigiCorpus udvikler digitale hjælpemidler, som øger kvalitet af træning i både træningssal og i dit eget hjem, hvorved der opnås øget kvalitet og fleksibilitet.  

Systemerne lever op til høje kliniske standarder og DigiCorpus har gennemført studier der peger på at træning med DigiCorpus Home Trainer, kan være et godt supplement til holdtræning.

Når du benytter vores systemer, får du en fleksibel genoptræning, der øger muligheden for at kunne passe job.

 

Målgrupper

Hvis du har svært ved at møde op på genoptræningscenter pga. job, skolegang eller nedsat mobilitet, har du mulighed for at træne hjemme - eller at træne som selvtræner uden for normal åbningstid på din kommunes træningscentre. Det forudsætter dog at de har løsninger fra DigiCorpus. Vores løsninger kan bl.a. anvendes til følgende områder:

Sundhedsloven § 140 - Du tilbydes genoptræning efter ortopædkirurgiske indgreb - f.eks. knæ og hofte alloplastik eller menisk artroskopi
 
Serviceloven § 86 - Du har en kronisk lidelse f.eks. KOL, Parkinsonisme samt eller behov for hverdagsrehabilitering, hvis du f.eks. tilhører gruppen af ældre medicinske borgere, der via aktivitetstræning kan styrkes i forhold til udførelse af daglige gøremål.
 
Beskæftigelsesområdet - Du er henvist af Jobcenter (Matchgruppe I & II) med henblik på styrkelse af din almene sundhedstilstand og dermed arbejdsmarkedsparathed.

 

Fordel for dig:

Du kan udføre øvelser i dit eget hjem samt i træningscenter eller aktivitetscenter med direkte feedback på skærmen – både under og efter træning. Hermed får du optimal selvmonitorering og når du har behov for nye øvelser i dit træningsprogram, bliver dit hjemmeudstyr opdateret automatisk via internettet.

 

Fordel for din fysioterapeut:

Løsningerne fra DigiCorpus gør det nemt for din terapeut at følge din træning via internet. Man kan ikke se dig imens du træner, men terapeuten kan se resultatet af din træning - dine fremskridt og holde øje med dit smerteniveau. Via intenet kan terapeuten giver dig nye øvelser, der automatisk hentes ned på din hjemmemaskine - DigiCorpus Home Trainer. Dermed frigør terapeuten tid, som kan anvendes til andre borgere med særlige behov. 

 

 

Træn med feedback

Vores løsninger optimerer rehabiliterings- og genoptræningsforløb og understøtter forebyggende træning for kronikere. Compliance og kvalitet i træning øges via de målrettede feedback systemer. 

Vores systemer opdateres løbende med nye øvelser og nyheder.

Lejre kommune i front

Lejre kommune giver de ældre borgere en bedre alderdom med Digicorpus Center Trainer, Home Trainer og DashBoard.

Fleksibel genoptræning

Perspektiverne for vores løsninger er vidtrækkende. Erhvervsaktive borgere og patienter kan tilbydes fleksibel genoptræning, der øger muligheden for at kunne passe job. 

Borgere og patienter i tyndt befolkede områder, hvor transport til og fra træningscenter kan være en udfordring, vil få mulighed for at træne korrekt i eget hjem ved hjælp af DigiCorpus feedback og selvmonitorering - og træningen monitoreres af fagpersonale.

Kontakt

  • Digicorpus ApS
  • Fruebjergvej 3
  • 2100 København Ø
  •  
  • Mail: cls@digicorpus.dk
  • Tel: +45 2260 0010
  •  
  • CVR: 34488894

Copyright © 2018 by DigiCorpus ApS